• DEZ-CHEM s.c. Świtkowie
  Polska, województwo łódzkie
  97-300 Piotrków Trybunalski
  ul. 1-go maja 21
 • tel./fax: (044) 732-25-51
  tel.: (+48) 607-098-878
 • e-mail: dezchem@interia.pl
  strona:
  www.dez-chem.pl
 • NIP: 771-24-06-274
  REGON: 59074196

Doradztwo

WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP:

PAŃSTWO POTRZEBUJECIE

Spełnić wymagania obowiązujących przepisów prawnych Poinformować klientów o polityce zakładu zmierzającej do zabezpieczenia zdrowotnego produkowanej żywności Poprawić dyscyplinę wewnętrzną pracowników poprzez ułatwienie kontroli ich pracy Wyszkolić personel w zakresie wymagań systemu HACCP i metod jego realizacji Stworzyć udokumentowaną podstawę dla zewnętrznej oceny Waszego systemu HACCP Uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie i certyfikowanie systemu HACCP

MY POMOŻEMY PAŃSTWU

Opracować i wdrożyć system HACCP lub program nadzoru właścicielskiego Pomożemy wdrożyć zasady GMP i GHP Przeszkolimy kadrę kierowniczą i pracowników Przygotujemy Państw.dez-chem.pl/a Firmę do auditu zewnętrznej jednostki certyfikującej Pomożemy w uzyskaniu dofinansowania na opracowanie, wdrożenie i certyfikację systemu HACCP

WDRAŻANIE PZSZ :

PAŃSTWO POTRZEBUJECIE

Właściwie zabezpieczyć jakość zdrowotną produkowanej żywności Zapewnić prawidłowe higieniczne i sanitarne warunki w toku produkcji i obrotu Utrzymywać pod kontrolą zagrożenia pochodzące od szkodników Zmniejszyć straty wynikające z obecności szkodników Posiadać dokumentację monitoringową wymaganą przez Inspekcję Sanitarną lub Weterynaryjną

MY POMOŻEMY PAŃSTWU

Opracować i wdrożyć program ochrony zakładu przed szkodnikami Przygotować dokumentację monitorowania obecności szkodników wymaganą przez Insp. Sanitarną i Weterynaryjną Obsługiwać wdrożony program ochrony zakładu przed szkodnikami

WDRAŻANIE SYSTEMU ISO 9001; 2000:

PAŃSTWO POTRZEBUJECIE

Udoskonalić zarządzanie w swojej Firmie Poprawić motywację i współdziałanie pracowników Dokształcić i rozwinąć swoich pracowników Zorientować myślenie pracowników na jakość Umocnić swoją pozycję na rynku Uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością

MY POMOŻEMY PAŃSTWU

Opracować i wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 Przeszkolimy kadrę kierowniczą i pracowników Przygotujemy Państwa Firmę do auditu zewnętrznej jednostki certyfikującej Pomożemy w uzyskaniu dofinansowania na opracowanie, wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością