• DEZ-CHEM s.c. Świtkowie
  Polska, województwo łódzkie
  97-300 Piotrków Trybunalski
  ul. 1-go maja 21
 • tel./fax: (044) 732-25-51
  tel.: (+48) 607-098-878
 • e-mail: dezchem@interia.pl
  strona:
  www.dez-chem.pl
 • NIP: 771-24-06-274
  REGON: 59074196

Oferta szkoleń i wdrażania

W związku z koniecznością dostosowania warunków zarządzania w polskich przedsiębiorstwach branży spożywczej do norm jakościowych i higienicznych zgodnych z normami polskiego prawa żywnościowego, pragniemy przedstawić Państwu ofertę doradztwa i szkoleń w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu HACCP. Pomoc konsultantów "DEZ-CHEM" S.C. (tj. audyt wstępny, szkolenia i instruktaże pracowników przedsiębiorstwa i opracowanie dokumentacji) odbywa się w ściśle uzgodnionych terminach. Czas wdrażania systemu wynosi od czterech do sześciu miesięcy, zgodnie z zaproponowanym przez "DEZ CHEM" S.C. harmonogram wdrażania systemu. Współpraca realizowana jest przez konsultantów "DEZ CHEM" S.C. w ścisłej współpracy z powołanym w przedsiębiorstwie zespołem do opracowania i wdrożenia Systemu HACCP.