• DEZ-CHEM s.c. Świtkowie
  Polska, województwo łódzkie
  97-300 Piotrków Trybunalski
  ul. 1-go maja 21
 • tel./fax: (044) 732-25-51
  tel.: (+48) 607-098-878
 • e-mail: dezchem@interia.pl
  strona:
  www.dez-chem.pl
 • NIP: 771-24-06-274
  REGON: 59074196

Usługi DDD

(PZSz opracowany przez naszą firmę zawiera procedury, które jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki Zakładu przed: gryzoniami, ptakami, owadami biegającymi, owadami latającymi, szkodnikami magazynowymi i innymi szkodnikami.) – INFORMACJA OGÓLNA

ZABEZPIECZANIE ZAKŁADÓW PRZED SZKODNIKAMI:

CEL OPRACOWANIA I REALIZACJI PZSz

Celem opracowania i realizacji PZSz powinno być w Państwa Firmie określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Waszego Zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków. Celem PZSz jest również stworzenie takiego środowiska na terenie i w budynkach Zakładu, w którym szkodniki nie będą przebywać.

ZAWALCZANIE SZKODNIKÓW:

ZWALCZAMY SZKODNIKI POPRZEZ
 • działania profilaktyczne, zapobiegające inwazji oraz zagnieżdżeniu się szkodników w pomieszczeniach,
 • właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków poprodukcyjnych, aby nie dostarczały pożywienia, wody i kryjówek dla szkodników,
 • ciągły monitoring aktywności szkodników w pomieszczeniach Zakładu,
 • działania eliminujące szkodniki za pomocą środków i metod, które nie spowodują skażenia produktów żywnościowych stosowanymi pestycydami.